Odgovor psihologa ćete dobiti emailom, u potpunom poverenju.

 

Posetite Facebook stranicu Savetovališta

 

10 jednostavnih koraka

za očuvanje mentalnog zdravlja

 

 
 
 

Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, volonteri Psihološkog savetovališta NSHC-a učestvovali su na Bazaru mentalnog zdravlja "Jaka zajednica, zdravi ljudi" koji je 10. oktobra  2016. održan na SPENS-u. Bazar je organizovao Institut za javno zdravlje Vojvodine, zajedno sa partnerima. NSHC svake godine obeležava Svetski dan mentalnog zdravlja i promoviše zdravlje kao deo svoje misije doprinosa stvaranju humanog društva.

 

Upoznajte naše volontere - psihoterapeute:

Ana-Marija Vejnović je doktor medicine i praktičar transakcione analize. Diplomirala je na Medi-cinskom fakultetu u Novom Sadu. Obrazovanje iz oblasti psihoterapije je započela 2012. godine. Volon-terski  je angažovana u Savetovalištu za mlade Novosadskog humanitarnog centra od januara 2016. godine u oblasti psihološkog savetovanja i psihoterapije. Trenutno je student-kinja doktorskih studija na Medi-cinskom fakultetu u Novom Sadu i polaznica treninga transakcione analize TA 204 na Psihopolis institutu... saznajte više

 

Volonteri u Savetovalištu NSHC-a >>>

 

Emocionalna inteligencija je sposobnost da opažamo i razumemo sopstvena i tuđa osećanja, da ih razlikujemo, kao i da te informacije koristimo pri razmišljanju i planiranju sopstvenih aktivnosti.

Emocionalna inteligencija predstavlja sposobnost upotrebe emocija da bi se olakšalo rasuđivanje, i sposobnost da se inteligentno rasuđuje o emocijama.

Saznajte više o emocijama - preuzmite liflet "Kako se osećaš" >>>

Savetovalište NSHC-a je mesto na kojem mladi mogu dobiti besplatne usluge psihološkog savetovanja, psihoterapije i emotivne podrške. Nalazi se u Novom Sadu, Bul.vojvode Stepe 1, na Novom naselju. Razgovore sa psihologom je potrebno prethodno zakazati na telefon 063/694-677 ili na e-mail adresu: savetovaliste.nshc@gmail.com.

 
 
 
 

Brošuru u PDF formatu

možete preuzeti ovde


Novosadski humanitarni centar 2008 - 2017