Odgovor psihologa ćete dobiti emailom, u potpunom poverenju.

 

Posetite Facebook stranicu Savetovališta

 
 
 
 
 

Upoznajte naše volontere - psihoterapeute:

 

Ana-Marija Vejnović je doktor medicine i praktičar transakcione analize. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Obrazovanje iz oblasti psihoterapije je započela 2012. godine. Volonterski  je angažovana u Savetovalištu za mlade Novosadskog humanitarnog centra od januara 2016. godine u oblasti psihološkog savetovanja i psihoterapije. Trenutno je studentkinja doktorskih studija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i polaznica treninga transakcione analize TA 204 na Psihopolis institutu. Pohađala je brojna predavanja, radionice i kongrese u zemlji i inostranstvu, među kojima se ističu učešće u naprednoj edukaciji dr Stivena Karpmana iz SAD, prisustvo predavanju dr Borisa Sirilnika iz Francuske, dr Malkolma Pajnsa iz Velike Britanije, Kirijaki Polihroni iz Kanade, akademika dr Vladete Jerotića i dr Zorana Milivojevića. Didaktičku analizu i superviziju pohađa kod naših uvaženih psihoterapeuta Nataše Cvejić Starčević i Dragane Jovanović Boke. Motivaciju za ovim poslom dobila je još u ranim gimnazijskim danima, a inspiracija su joj brojni domaći i strani psihoterapeuti, psihijatri i mislioci svog vremena.

 
 

Ivan Ogrizović je završio diplomske studije psihologije 2010, a master studije 2012. godine na Filozofskom fakuktetu u Novom Sadu. Godinu dana stažirao je u Domu zdravlja Novi Sad, Liman IV, u okviru službe specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite (2011-2012). Stručni ispit položio je 2013. godine u Ministarstvu zdravlja u Beogradu. Nakon osnovnih studija, četiri godine je pohađao edukaciju iz psihoterapijskog pravca Transakciona analiza, u okviru Psihopolis instituta, gde je stekao zvanje Savetnika transakcione analize. Uz to, završio je edukaciju za trenera asertivne komunikacije i obuku za primenu REBT psihoterapije kod dece i adolescenata. Trenutno se edukuje za psihoterapeuta pod supervizijom. Osnivač je Centra za psihološki razvoj i edukaciju „Psiha“. Radi kao psiholog savetnik -volonter u Psihološkom savetovalištu za mlade i u savetovalištu Centra za ratnu traumu u Novom Sadu. U svom radu najčešće primenjuje integrativan pristup koji podrazumeva upotrebu različitih terapijskih metoda i tehnika u skladu sa potrebama i karakteristikama svakog klijenta (najčešće TA, REBT, egzistencijalističku i duhovno orijentisanu psihoterapiju).

 
 

Ja sam Maria Forgač, master psiholog i porodični savetnik. Osnovne i master studije završila sam na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (kliničko-psihoterapijski modalitet). Završila sam tri godine edukacije iz sistemske porodične terapije i stekla sam znanja i veštine za savetodavni rad. Trenutno sam na edukaciji iz sistemske porodične terapije za sticanje zvanja psihoterapeuta. Bavim se individualnim, partnerskim i porodičnim savetovanjem.  

Smatram da osoba koja se obrati psihologu nije bolesna ili kukavica. To što razmišljate da se obratite psihologu čini Vas hrabrim i zdravim. Zdravim, jer ste prepoznali potrebu za podrškom; hrabrim, jer ste preuzeli odgovornost za sopstvenu dobrobit ili dobrobit Vaše porodice. Psihološko savetovanje zamislite kao putovanje na koje krećete zajedno sa stručnjakom, ruku pod ruku, da biste na kraju naučili da rešite trenutne poteškoće, kao i one koje Vas tek čekaju u životu, i kako biste ih razrešili na adekvatan način.

Psihološku delatnost, osim na srpskom, obavljam i na mađarskom jeziku.

 
 

Nada Tokodi je rođena 1986. godine i doktor je bioloških nauka. Od 2011. godine je na edukaciji iz transakcione analize u Psihopolis Institutu, a trenutno je TA savetnik pod supervizijom kao i TA kouč. Volonterski je angažovana u Savetovalištu za mlade u Novosadskom humanitarnom centru od maja 2016. godine. Bavi se koučingom, individualnim, partnerskim i porodičnim psihološkim savetovanjem, kao i savetovanjem u učenju.

 

Cilj je da znanja koja je stekla tokom višegodišnje edukacije u transakcionoj analizi upotrebi u radu sa ljudima, kroz savetovanje.

 
 

Nataša Rajtarović je diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na odseku Psihologija. Transakcioni je praktičar i TA savetnik u treningu. U najširem smislu njena orijentacija je humanističko-egzistencijalistička i u savetodavnoj praksi koristi integrativni pristup, odnosno kombinuje različite terapijske modalitete u skladu sa potrebama klijenta. Volontirala je pet godina u centru "Srce" koje se bavi pružanjem emotivne podrške osobama u krizi i prevencijom suicida. Tamo je stekla bogato iskustvo kao mentor, voditelj radionica, osoba zadužena za brigu o volonterima i sekretar. U Savetovalištu za mlade Novosadskog humanitarnog centra bavi se savetovanjem od aprila 2015. Posebno je zahvalna na ukazanom poverenju svim dosadašnjim klijentima i raduje se unapred novim kontaktima i saradnji.

 

Novosadski humanitarni centar 2008 - 2017