Odgovor psihologa ćete dobiti emailom, u potpunom poverenju.

 

Posetite Facebook stranicu Savetovališta

Psihološko savetovalište za mlade je volonterski projekat Novosadskog humanitarnog centra, u kojem psihoterapeuti - volonteri pružaju besplatne usluge emotivne podrške, psihološkog savetovanja i psihoterapije građanima Novog Sada.

Volonteri na ovaj način imaju uslove za stručni rad, organizacionu podršku u terapeutskom radu i priliku da stiču vredno iskustvo, istovremeno doprinoseći stvaranju humanog društva, što je misija NSHC-a.

Rad Savetovališta odvija se u prostorijama NSHC-a na Novom naselju, Bulevar vojvode Stepe br. 1. Prostorije se koriste za individualna savetovanja, radionice, edukacije i sastanke. U održavanje ovih aktivnosti volonteri ulažu svoje vreme i znanje, a NSHC sopstvene raspoložive resurse.

 

Novosadski humanitarni centar (NSHC) je neprofitna i dobrotvorna organizacija koja doprinosi stvaranju humanog društva kroz pružanje podrške ugroženom stanovništvu, podsticanje aktivizma građana, istraživački rad i obrazovanje. NSHC pruža usluge psiho-socijalne, obrazovne i druge podrške posebno osetljivim grupama u društvu, među kojima izbeglim i raseljenim licima, Romima, starijim osobama, deci i mladima, žrtvama nasilja i drugim. Saznajte više o radu NSHC-a >>>

 
 

Želite li da postanete volonter u Psihološkom savetovalištu NSHC-a?

 
Psihološko savetovalište NSHC-a periodično raspisuje konkurse za nove volontere. Prijaviti se možete i izvan konkursa, a informacije o tome kako da se prijavite, naći ćete ovde.
 

Novosadski humanitarni centar 2008 - 2017